Rabobank Vallei en Rijn

Stichting Wageningse Uitdaging

Stichting de Wageningse Uitdaging is een sterk lokaal bedrijvennetwerk. In het kort houdt de Wageningse Uitdaging zich bezig met het stimuleren van maatschappelijk betrokken ondernemen, waardoor de hulpvaardigheid van bedrijven bij maatschappelijke organisaties toeneemt en we samen de leefbaarheid voor alle inwoners in de Wageningen bevorderen.

Bestedingsdoel

Hoe doen we dit concreet? We verbinden vragen vanuit maatschappelijke organisaties, verenigingen en stichtingen aan het praktische aanbod van het bedrijfsleven. We slaan een brug tussen het sociale domein en het lokale bedrijfsleven met inzet van menskracht, kennis en kunde en materialen. De Wageningse Uitdaging werkt altijd met aanbod in natura, echter om de continuïteit van de Uitdaging te waarborgen werken we met een kleine begroting.

Ga naar de website van Stichting Wageningse Uitdaging
Resultaat:€ 792,00