Rabobank Vallei en Rijn

Vrouwenvereniging De Vallei

Het doel van de vereniging is het bieden van ontspanning, informatie en voorlichting voor vrouwen ongeacht hun leeftijd, geloofsovertuiging of achtergrond en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Bestedingsdoel

Door stijgende zaalhuren en duurdere sprekers is het steeds moeilijker om onze verenigingsavonden te financieren uit de contributie. Wij kunnen geen hogere bijdrage vragen van onze overwegend oudere leden. Een bijdrage voor ons dagje uit in 2020 is ook zeer welkom.
Resultaat:€ 936,00