Rabobank Vallei en Rijn

Stichting tot behoud en onderhoud van de Trapakkers

Het in traditionele kledij het land bewerken van de trapsgewijs aangelegde akkers welke zijn aangelegd achter het gemeente huis.
Met de hand worden daar aardappels en uien gepoot, tevens wordt er gerst, rogge, haver en spelt gezaaid.
Na het maaien wordt het koren met de hand gebundeld en in schoven gezet. Na enkele weken wordt het afgevoerd naar schuren en bewaard tot het dorsen.
De aardappels en uien worden na het oogsten ter plaatse op dinsdagen verkocht en bij vlegel demonstraties.

Bestedingsdoel

Het onderhouden van de gereedschappen waarmee wordt gewerkt en sparen voor een nieuwe tractor
Resultaat:€ 1.512,00