Rabobank Walcheren/Noord-Beveland

Agrarische Natuurver. Natuurlijk

Onze vereniging heeft als doel het typisch Walchers landschap te behouden en te versterken. Wij coordineren het agrarisch natuurbeheer (ANLb) op Walcheren en zorgen in samenwerking met de agrariers voor de bloemrijke akkerranden. Van deze kleurrijke randen genieten niet alleen inwoners en toeristen maar zeker ook insecten, zoal vlinders en bijen, vogels en kleine zoogdieren. Een belangrijke bijdrage aan de versterking van de biodiversiteit.

Bestedingsdoel

De agrariers die grond beschikbaar stellen voor de bloemrijke akkerranden ontvangen daar een vergoeding voor van onze vereniging. Meer financiele middelen betekent dus het mogelijk maken van een groter areaal aan bloemrijke akkerranden,
goed voor flora en fauna, versterken van de biodiversiteit en vast leggen van CO2.
Ga naar de website van Agrarische Natuurver. Natuurlijk
Resultaat:€ 1.057,66