Rabobank Walcheren/Noord-Beveland

Bejaarden Sociëteit Biggekerke

Betreft : Bejaarden Sociëteit Biggekerke.
Doel v/d Sociéteit : welzijn ouderen Biggekerke

Bestedingsdoel

Organisatie van o.a. : bilijarten, koersballen, senioren reis, ontmoetings koffie morgen,
etentje voor alleenstaanden, kersfeest i.s.m. Passage.
Resultaat:€ 288,95