Rabobank Walcheren/Noord-Beveland

Biljartclub Sint Laurens

beoefenen en bevorderen biljartsport in de kern Sint Laurens, o.a. door het organiseren van een (interne) competitie en biljartevenementen.

Bestedingsdoel

Regelmatig dient het laken en de banden van het biljart te worden vervangen, hetgeen voor een kleine (circa 20 oudere leden) vereniging een grote uitgave is. Verder willen wij biljartevenementen organiseren, zoals wedstrijden met clubs in de regio.
Resultaat:€ 463,41