Rabobank Walcheren/Noord-Beveland

Bootvisclub 'De Botvangers'

De Botvangers is een bootvisclub die sedert 1982 bestaat. Er wordt gevist vanaf een charterboot. Het ledental varieert rond de twintig personen. Er wordt per seizoen 10 keer gevist.

Bestedingsdoel

Om de vissport aantrekkelijk te maken/houden organiseren wij jaarlijks een visdag voor jeugdigen uit omgeving Noord-Beveland. Tegenwoordig doen wij dat, helaas door afname van interesse van de jeugd, voor minder validen en ouderen.
Resultaat:€ 201,72