Rabobank Walcheren/Noord-Beveland

Bridgeclub Kortgene

Bridge club Kortgene, middels organiseren cursussen trachten we het ledenaantal op peil te houden.

Bestedingsdoel

Dit jaar geen specifiek doel dus voor algemene middelen
Resultaat:€ 239,88