Rabobank Walcheren/Noord-Beveland

Comedia Della Mare

Plaatselijke toneelvereniging. Ons doel is om jaarlijks een avondvullende klucht of komedie op de planken te brengen.

Bestedingsdoel

Voor de jaarlijkse uitvoering hebben we kosten in de vorm van zaalhuur, oefenruimte, kostuums, licht, geluid, huur van podia enzovoort. Een bijdrage uit de Rabo ClubSupport is zeer welkom.
Resultaat:€ 185,36