Rabobank Walcheren/Noord-Beveland

De Katse Oranjevereniging

We organiseren elk jaar het Oranjefeest in Kats sinds 1945

Bestedingsdoel

We gebruiken het geld om de kosten te dekken die we op en rond Oranjedag maken
Resultaat:€ 223,53