Rabobank Walcheren/Noord-Beveland

De Vriendenkring

Wij zijn een vereniging waar mensen met een functiebeperking kunnen zwemmen in water met een behaaglijke temperatuur.
Ook bestaat de mogelijkheid om mee te doen met oefeningen onder vakbekwame leiding. Voor mensen die hulp nodig hebben zijn een aantal vrijwilligers beschikbaar.

Bestedingsdoel

Wij willen het geld gebruiken voor de algemene middelen en een gedeelte om de vrijwilligers eens in het zonnetje te zetten.
Ga naar de website van De Vriendenkring
Resultaat:€ 190,81