Rabobank Walcheren/Noord-Beveland

Domburgse Reddingsbrigade

De Domburgse Reddingsbrigade heeft Strandwacht Banjaardstrand als onderdeel die de uitvoering verzorgt van de strandbewaking op het Banjaardstrand. Hiernaast verzorgen wij ook de bewaking van (water)evenementen zoals de kustmarathon, zeezwemtochten etc.
Het opleiden van lifeguards gebeurt intern in het zwembad ‘De Parel’ en op het strand en begint met het vergroten van de zelfredzaamheid van jongere leden, het zwemmend redden en daarna de opleiding tot lifeguard, schipper en/of chauffeur.

Bestedingsdoel

Opleiden is van levensbelang voor de lifeguards van Strandwacht Banjaardstrand, het bestedingsdoel is het ondersteunen van de vrijwilligers in de vele opleidingen die ze moeten volgen. De donatie zal gebruikt worden om de vrijwilligers te ondersteunen in hun opleidingen in de breedste zin van het woord. Hierdoor zullen er betere opleidingsmogelijkheden gecreëerd worden en de belasting voor de vrijwilligers lager worden en de kwaliteit van de strandbewaking door deze vrijwilligers hoger worden.
Ga naar de website van Domburgse Reddingsbrigade
Resultaat:€ 316,21