Rabobank Walcheren/Noord-Beveland

Dorpskrant Biggekerke

wij zijn een stichting die zich bezig houdt met het maken van een dorpskrant en daardoor zorgt dat alle inwoners van Biggekerke weten wat er speelt, leeft en te doen is in hun dorp. Tevens staat er een gedeelte van de schoolkrant in.

Bestedingsdoel

wij breng 4 x per jaar een dorpskrant uit en deze krijgen alle inwoners van biggekerke gratis in hun brievenbus. In deze dorpskrant staan alle activiteiten die er gedaan worden in het dorp en de verslagen hiervan. Alles wat maar met Biggekerke te maken heeft staat hierin. alle verenigingen schrijven ook vaak een stukje over hun activiteiten en voortgangen. dit drukken kost geld en we bezorgen de krant gratis huis aan huis. En dit hopen we te kunnen blijven doen.
Resultaat:€ 686,93