Rabobank Walcheren/Noord-Beveland

Dorpsraad Meliskerke

De dorpsraad Meliskerke heeft als doel:
- het bevorderen van de leefbaarheid in Meliskerke;
- behartigen belangen van de inwoners van Meliskerke;
- signaleren behoeften en wensen van de inwoners van Meliskerke;
- het geven van (on)gevraagd advies aan het college van burgemeester en wethouders.

Bestedingsdoel

Het dorpsplan Meliskerke 2017-2020 omvat onder andere het onderwerp "Cultuur sport & spel en vrije tijd" en wordt projectgewijs (vaak in samenwerking met de gemeente, maar ook alleen door dorpsbewoners in projectgroepen) uitgevoerd. Geldstroom/-beheer is in handen van de dorpsraad.
Ga naar de website van Dorpsraad Meliskerke
Resultaat:€ 316,21