Rabobank Walcheren/Noord-Beveland

E.H.B.O. afd. Kamperland

De EHBO afd. Kamperland heeft tot doel om cursussen te organiseren t.b.v. EHBO en AED.
Daarnaast doen de leden vrijwilligerswerk bij evenementen e.d.

Bestedingsdoel

Aanschaf verbandmiddelen t.b.v. van de cursusavonden en evenementen
Resultaat:€ 288,95