Rabobank Walcheren/Noord-Beveland

Jongerenkoor Het Kleinood

Jongerenkoor Het Kleinood is een koor voor jongeren tussen de 12 en 24 jaar. Elke vrijdagavond zingen we met elkaar geestelijke - en vaderlandse liederen. Daarnaast geven we 6-8 keer per jaar concerten, waarvan de opbrengsten worden geschonken aan goede doelen.

Bestedingsdoel

Met het geld wat wij ontvangen van de Rabo ClubSupport zorgen wij ervoor dat onze leden voor een acceptabel bedrag lid kunnen worden van ons koor, waardoor we het voor alle jongeren toegankelijk houden. We gebruiken het geld om nieuwe muziekstukken te kopen en daarnaast om het salaris van onze dirigent te kunnen betalen.
Resultaat:€ 1.204,86