Rabobank Walcheren/Noord-Beveland

GROEI&BLOEI afd. Walcheren

KMTP G&B is een moderne, toonaangevende landelijke, lokale vereniging van en voor tuin- en natuurliefhebbers met een historisch verleden, die is opgericht in 1872. Er zijn nu ruim120 afdelingen over het hele land en afd. Walcheren is één van die afdelingen. De vereniging zet zich in voor een groene samenleving en draagt dit uit middels het organiseren van; lezingen irt tuinieren, groenworkshop, excursies, cursussen, tuinreizen, opentuinen weekend, plantenruilbeurs, Floraliaproject basisscholen.

Bestedingsdoel

Open Tuinen Weekend Walcheren waarbij de afdeling jaarlijks circa 10-20 tuinen van leden verspreid over heel Walcheren openstelt. De tuinen zijn gratis toegankelijk voor iedereen. De opbrengst van Rabo ClubSupport actie is bestemd voor het maken en verspreiden van flyers, posters en overige onkosten. Zodat de activiteit voor een breed publiek gratis toegankelijk blijft.
Ga naar de website van GROEI&BLOEI afd. Walcheren
Resultaat:€ 708,74