Rabobank Walcheren/Noord-Beveland

Muziekver. Wilhelmina

Muziekvereniging met als doel het maken van muziek, het geven van concerten en het opleiden van jong en oud om te musiceren.

Bestedingsdoel

De bestedingsdoelen zijn de aanschaf van nieuwe instrumenten en het opleiden van nieuwe leden (jong en oud) om gezamenlijk actief bezig te zijn met muziek maken.
Resultaat:€ 496,12