Rabobank Walcheren/Noord-Beveland

Ijsclub Ons Genoegen

De vereniging heeft tot doel om het schaatsen in zijn algemeenheid te bevorderen.

Bestedingsdoel

Aanschaf van materialen zoals banken, verlichting, schuiver e.d.
Resultaat:€ 103,58