Rabobank Walcheren/Noord-Beveland

Oranjevereniging Biggekerke

Festiviteiten organiseren zoals koningsdag en lampionnenoptocht

Bestedingsdoel

Doel van oranjevereniging is koningsdag op een aangenaam mogelijke manier met dorpsgenoten te vieren.
Resultaat:€ 294,40