Rabobank Walcheren/Noord-Beveland

Passage, Chr.Maatsch.Vrouwenbeweging - Grijpskerke

christelijk maatschappelijke vrouwenbeweging

Bestedingsdoel

bijeenkomsten organiseren over maatschappelijke en culturele
onderwerpen en onderlinge verbondenheid stimuleren
Resultaat:€ 190,81