Rabobank Walcheren/Noord-Beveland

Passage, Chr.Maatsch.Vrouwenbeweging - Biggekerke

Passage Biggekerke houdt maandelijks een bijeenkomst met sprekers, gaat op excursie enz.

Bestedingsdoel

mede-financieren van onze bijeenkomsten
Resultaat:€ 152,65