Rabobank Walcheren/Noord-Beveland

PCOB

Christeijke ouderen bond in Middelburg. Met maandelijkse bijeenkomsten.

Bestedingsdoel

Het aantrekken van sprekers over onderwerpen die voor onze doelgroep (ouder leden)interessant zijn zo als medicijn gebruik, langer thuis wonen, preventie.
Resultaat:€ 207,17