Rabobank Walcheren/Noord-Beveland

PCOB afd. Noord-Beveland

Maatschappelijke vereniging. Belangen behartiging voor ouderen. Ouderen bond.

Bestedingsdoel

Wij zijn een ouderenbonden en willen het besteden aan sprekers en het bezoeken van musea daar onze contributie daarvoor niet toereikend is. Wij kunnen wel wat geld gebruiken voor onze leden.
Resultaat:€ 174,46