Rabobank Walcheren/Noord-Beveland

PCOB afd. Serooskerke

Opkomen voor belangen van ouderen

Bestedingsdoel

Ontmoetingen voor ouderen organiseren, bevorderen van welzijn en tegengaan van eenzaamheid
Resultaat:€ 228,98