Rabobank Walcheren/Noord-Beveland

PCOB afd. Souburg/Ritthem

DE Protestants Christelijke Ouderen Bond organiseert elke maand een themamiddag (educatie of recreatie, omzien naar elkaar) in het verengingsgebouw "de Kwikstaart" te Oost-Souburg.Sinds enige tijd wordt er per maand € 55,00 huur door de gemeente Vlissingen In rekening gebracht. Dat is voor ons een grote kostenpost. Onze leden hebben een kleine portemonnee, dat is onze doelgroep. Uw steun houdt ons op de been en kunnen we beter plannen. b.v.d.

Bestedingsdoel

Bestedingsdoel betreft algehele ondersteuning vooral om de vaste lasten beter te kunnen dragen.
Resultaat:€ 234,43