Rabobank Walcheren/Noord-Beveland

Postduivenhoudersvereniging De Zwaluw

PV de Zwaluw is een regionale duivensportvereniging met ruim 40 leden in diverse kernen van de gemeente Veere namelijk Westkapelle, Zoutelande, Domburg, Meliskerke en Grijpskerke.
De duivensport moderniseert, digitaliseert en participeert in de samenleving met de realisatie van een belevingscentrum waar het vertrek en de aankomst van duiven op groot scherm gevolgd kan worden door belangstellende liefhebbers, familieleden en andere geïnteresseerden.

Bestedingsdoel

Realisatie van een belevingscentrum voor de duivensport door aanpassing en vernieuwing van het huidige clublokaal aan de Meerkerklaan in Westkapelle. Een integraal onderdeel van deze aanpak zal ook de vervanging van de asbest golfplaten op het dak zijn.
Resultaat:€ 278,04