Rabobank Walcheren/Noord-Beveland

Ringrijdersver. M'Kerke

Ringrijdersvereniging te Meliskerke. Wij organiseren jaarlijks 3 ringrijwedstrijden, waarvan 1 in het boerenkostuum. Tevens hebben wij in juli onze jaarlijkse sjezenwedstrijd.

Bestedingsdoel

Het onder de aandacht brengen van de vereniging onder de jeugd van Meliskerke en daarmee het werven van nieuwe leden.
Resultaat:€ 447,05