Rabobank Walcheren/Noord-Beveland

Speeltuinvereniging Meliskerke

Beheer en onderhoud speeltuin Meliskerke

Bestedingsdoel

Aanschaf nieuwe speeltoestellen ter vervanging of uitbreiding. Onderhoud van huidige speeltoestellen. De speeltuin is belangrijk voor de leefbaarheid in Meliskerke, maar ook voor toeristen en gezinnen uit omliggende dorpen.
Resultaat:€ 883,20