Rabobank Walcheren/Noord-Beveland

St. 'Het Werkend Trekpaard Zeeland'

Stichting is continu bezig met het onderhouden van de koetsen en rijtuigen welke zij in eigendom heeft. Verder proberen we door voorjaars en najaar-werkzaamheden publiekelijk te verrichten dat het werk in de Landbouw zoals dat vroeger plaatsvond te laten zien. Ook door het houden van een oogstdemonstratie waarin alle facetten van het vroegere landbouwleven weer zichtbaar zijn.

Bestedingsdoel

Om dit te kunnen blijven doen hebben we goede materialen nodig die nog elke dag ingezet kunnen worden. Daarvoor is goed onderhoud nodig aan al de spullen waarvan de meeste een leeftijd hebben van 60 tot 80 jaar. Ook is daar een goed onderkomen voor nodig wat ook de nodige kosten met zich mee brengt. Het is dan ook nodig om alle gelden die te verkrijgen zijn proberen binnen te slepen om ons doel te bereiken.
Resultaat:€ 703,29