Rabobank Walcheren/Noord-Beveland

St. IJsclub Nova Zembla

plaatselijk ijsvereniging en omgeving

Bestedingsdoel

onderhoud materiaal en onderhoud ijsbaan
Resultaat:€ 114,49