Rabobank Walcheren/Noord-Beveland

St. Natuurbeh/ontw. Nrd-Beveland

Stichting Akkerleven heeft als doel het beheer en de ontwikkeling van natuurwaarden èn het realiseren van een aantrekkelijk landschap op Noord-Beveland door gezamenlijke inspanning met andere organisaties. Zij bevordert duurzame, economisch gezonde, landbouw met behoud en ontwikkeling van de voor Noord-Beveland karakteristieke natuur- en landschapswaarden.
St. Akkerleven is de vereniging voor agrarisch natuurbeheer op Noord-Beveland

Bestedingsdoel

Een bijdrage voor het project Bloemrijk Noord-Beveland. St. Akkerleven heeft 6 ha (20 kilometer x 3 meter) bloemranden ingezaaid met bij-vriendelijk bloemzaad langs doorgaande wegen, fiets- en wandelpaden. Een bloemrijk Noord-Beveland is belangrijk voor de inwoners van Noord-Beveland, de toeristen/recreanten en de agrarische ondernemers.
Bovendien bieden de bloemranden beschutting en voedsel aan veel insecten, vogels en andere kleine dieren.
Ga naar de website van St. Natuurbeh/ontw. Nrd-Beveland
Resultaat:€ 228,98