Rabobank Walcheren/Noord-Beveland

St. Scratch Messiah Zld.

Klassieke muziek onder de aandacht te brengen en toegankelijk te maken voor iedereen. De zangers hebben de gelegenheid toe te werken naar een bijna professionele uitvoering ervan en de concertuitvoering ´s-avonds is een betaalbare uitvoering voor iedereen.

Bestedingsdoel

Het realiseren van een workshopdag, waar ruim 200 amateurzangers een hele dag samen met een professioneel dirigent Jules Hessen en een gelegenheidsorkest, de “Messiah” van Handel instuderen met als resultaat ´s-avonds een concertuitvoering te geven, die door iedereen, tegen een redelijk tarief kan worden bijgewoond.
Resultaat:€ 218,07