Rabobank Walcheren/Noord-Beveland

St. Wijk 't Zand/Stromenwijk

Buurt-en clubhuiswerk en samenlevingsopbouwwerk. Niet specifiek in het kader van jeugd- en jongeren- of ouderenwerk.

Bestedingsdoel

Financiering van reparatie van het dak van het wijkgebouw, tevens financiering van screens voor het wijkgebouw.
Resultaat:€ 354,37