Rabobank Walcheren/Noord-Beveland

Stichting Bazaar Grijpskerke

Elk jaar organiseert de Stichting Bazaar Grijpskerke eind augustus of begin september een bazaar/rommelmarkt in Grijpskerke waarbij de opbrengst bedoeld is voor een project dat voorziet in de verbetering van levensomstandigheden van mensen.

De bazaar wordt al 40 jaar gehouden in Grijpskerke. Ruim 200 vrijwilligers zijn jaarlijks in touw om de bazaar te organiseren. De gehele netto-opbrengst van de bazaar wordt toegekend aan de doel(en) van dat jaar.

Bestedingsdoel

Op dit moment zijn de doel(en) van de bazaar nog niet bepaald (inschrijfperiode loopt tot 1 nov.). De afgelopen jaren heeft de bazaar te maken met stijgende kosten. De huur van een grotere tent, wegvallende opslagmogelijkheden, veiligheidsmaatregelen etc. leggen een steeds groter beslag op de financien van de bazaar. En dat betekent vervolgens ook dat minder bijgedragen kan worden aan de doelen waar de bazaar zich voor inzet. Deze clubsupport actie helpt de kosten dragelijk te houden!
Ga naar de website van Stichting Bazaar Grijpskerke
Resultaat:€ 278,04