Rabobank Walcheren/Noord-Beveland

Stichting Cultuurbehoud Westkapelle

De stichting zet zich in voor het in stand houden van de cultuur en cultuurhistorie van Westkapelle.

Wij doen dit door het verzamelen van fotomateriaal, boeken en documentatie materiaal over Westkapelle.
Het organiseren van lezingen, tentoonstellingen. Het openbaar maken van ons materiaal middels onze website www.westkapellecultuurbehoud.nl
waarbij met name de beeldbank veel wordt bekeken.
Ook doen wij actief mee aan de jaarlijkse streekdrachtendag.

Bestedingsdoel

Uitbreiding collecties met name aankoop foto’s , en boeken.

Het onderhouden van de website.
Het onderhouden van de informatietableaus bij de tank op de dijk.

Ook het verzorgen van lezingen en tentoonstellingen doen elk jaar een aanslag op ons budget.
Ga naar de website van Stichting Cultuurbehoud Westkapelle
Resultaat:€ 496,12