Rabobank Walcheren/Noord-Beveland

Stichting Eefies

Stichting Eefies heeft ten doel om de communicatie met en tussen verschillende doelgroepen te stimuleren en op deze wijze bij te dragen aan wederzijds respect, bewustwording, kennisoverdracht en het tegengaan van sociaal isolement, alsmede het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Bestedingsdoel

Graag zouden wij dit geld willen gebruiken om nog meer mensen in het zonnetje te kunnen zetten, dit dmv het schrijven van post, want post maakt blij! We vechten graag tegen de eenzaamheid, eenzaamheid is helaas iets dat door alle lagen van de bevolking voorkomt.
Graag zetten wij ons in voor deze mensen!
Ga naar de website van Stichting Eefies
Resultaat:€ 54,52