Rabobank Walcheren/Noord-Beveland

Stichting Euro-Bus Noord-Beveland

Het stimuleren van het contact van ouderen, chronisch zieken en mensen met een functie-beperking in Noord-Beveland met de hen omringende gemeenschap, door het exploiteren van een daartoe ingerichte bus, waarbij de begeleiding en het transport door vrijwilligers wordt verzorgd.

Bestedingsdoel

Leefbaarheid van Ouderen veraangenamen
Resultaat:€ 539,73