Rabobank Walcheren/Noord-Beveland

Stichting het oude Brandspuithuis

De Stichting Het oude Brandspuithuis is een 100% vrijwilligersorganisatie en heeft tot doel
-het oprichten van een historisch educatief centrum met bijzondere aandacht voor de gouden munten vondst, de geschiedenis van de brandweer, ambulance hulpverlening en de uitvaart in Zeeland.

Bestedingsdoel

Het bestedingsdoel is het aanbrengen van een lift naar de 1e verdieping zodat mensen met een beperking de volledige expositie kunnen bezoeken. Een deel van de eerder ontvangen Raboclubkascampagnegelden is ook al gereserveerd voor dat doel.
Ga naar de website van Stichting het oude Brandspuithuis
Resultaat:€ 490,67