Rabobank Walcheren/Noord-Beveland

De Sik jeugdactivteiten

De Sik is een activiteitenstichting welke zich al tientallen jaren inzet voor de lokale jeugd en jongeren op het eiland Noord Beveland.
Zo organiseren wij onder andere een Sinterklaas kinderdisco, het Noord Bevelands kindercarnaval, filmavonden en een workshop auto pimpen!

Bestedingsdoel

Wij zetten ons graag in voor de samenleving door een aantal keer per jaar een leuke activiteit te organiseren.
Deze brengen mensen bij elkaar. Kinderen een krijgen een glimlach op hun gezicht en er worden vele contacten gelegd!
Resultaat:€ 212,62