Rabobank Walcheren/Noord-Beveland

Stichting Korenmolen de Graanhalm

Het instand houden van korenmolen de Graanhalm in Gapinge en de daarbij behorende duiventil, beide Rijksmonumenten, voor nu en later om zo het dorpssilhouet van Gapinge en N.O. Walcheren blijvend te behouden en daarmee ook het molencomplex als geheel.
Dit wordt mogelijk gemaakt met inzet van vele vrijwilligers en gedragen door de inwoners van de kern Gapinge en omgeving. Jaarlijkse expl. opbrengsten, (mon.)subsidies, aangevuld met donaties van bedrijven en particulieren vormen de dekking.

Bestedingsdoel

Met de aanschaf van een elektrische lier willen we het draaien van de molenkap in de juiste windrichting gemakkelijker uitvoerbaar maken.
Tot nu toe gebeurd dit op handkracht van onze vrijwillige molenaars, maar dit is erg zwaar.
Daarom ons voornemen om dit werk met elektrische lier te verlichten/versimpelen.
Aankoop en installatie van zo'n lier wordt geraamd op ca. € 1.000,00
Ga naar de website van Stichting Korenmolen de Graanhalm
Resultaat:€ 414,34