Rabobank Walcheren/Noord-Beveland

Stichting Let's Talk Zeeland

Doelstelling Stichting Let's Talk Zeeland: het op basis van onkostenvergoeding ter beschikking stellen van vrijwillige tolken aan allerlei instanties (b.v. scholen, gemeentes, bedrijven, gezondheidszorg enz.), Onze vrijwilligers spreken goed Nederlands én nog een andere taal, vaak hun 'moedertaal'. Zo hoopt de stichting GOED COMMUNICEREN in onze maatschappij te bevorderen. Goede communicatie leidt tot elkaar goed begrijpen, waarderen en respecteren. Kortom: een begripvolle samenleving!

Bestedingsdoel

Aanschaf van PR-materiaal. Te denken valt aan visitekaartjes, briefpapier met logo, flyers, affiches, banner voor infokraan, buttons enz.
Ga naar de website van Stichting Let's Talk Zeeland
Resultaat:€ 32,71