Rabobank Walcheren/Noord-Beveland

Stichting M.C. de Pekelinge

Stichting Mc de Pekelinge heeft als doel de atletiek en de motorsport te promoten.

Bestedingsdoel

Onkosten te dekken die gemaakt worden om de verschillende evenementen te organiseren.
Resultaat:€ 245,33