Rabobank Walcheren/Noord-Beveland

Stichting Stadsraad Domburg

De Stadsraad is een platform voor de inwoners van Domburg met de statutaire plicht om het gemeentebestuur gevraagd en ongevraagd te adviseren over inwonersaangelegenheden. Via openbare vergaderingen, social media, het nauwlettend volgen van gemeentelijke ontwikkelingen, eigen initiatieven en persoonlijke contacten wordt de bevolkingsmening gepeild en vastgelegd. Daarin ligt de basis voor de adviezen, de input in de raadscommissies en intensieve deelname aan vele project- en stuurgroepen.

Bestedingsdoel

De bijdrage van de Rabobank zal worden ingezet voor de (organisatie) kosten van plannen en projecten binnen Domburg. Voor dit jaar zijn speelplaatsen en de plankosten voor de herinrichting/autovrij/-luw maken van het centrum, wat we samen met de ondernemers vereniging Domburg aan het opstellen zijn, de belangrijkste bestedingsdoelen. Daarnaast vergen de openbare vergaderingen met de inwoners van Domburg (laatste keer ca 150 aanwezigen) kosten, waarbij de Rabo bijdrage zeer welkom is.
Ga naar de website van Stichting Stadsraad Domburg
Resultaat:€ 190,81