Rabobank Walcheren/Noord-Beveland

Taiji Bailong Ball Ver Nederland

Het belang van de vereniging is vooral het landelijk promoten van Taiji Bailong Ball (TBB) | Roliball en het stimuleren en ontwikkelen van speelmogelijkheden en activiteiten op het gebied van TBB | Roliball. Hierbij staat het speelplezier voor de leden bovenaan.

Bestedingsdoel

Om onze missie te realiseren hebben we promotiemateriaal (flyers, advertenties, website e.d.) nodig en de middelen (spelmateriaal, huur accommodaties) om activiteiten te organiseren in de regio en daar buiten.
Ga naar de website van Taiji Bailong Ball Ver Nederland
Resultaat:€ 49,07