Rabobank Walcheren/Noord-Beveland

Te Quiero

Gemengd koor 48 leden o.l.v. dirigente Elena Berdnikova en begeleiding door Olga Tkacenko.

Bestedingsdoel

Dit jaar bestaat Te Quiero 20 jaar en dat wordt uitgebreid gevierd met een jubileumconcert op 15 november a.s. in de Jacobskerk in Vlissingen. Met begeleiding van diverse instrumenten: piano, viool, panfluit en doedelzak.
Resultaat:€ 130,84