Rabobank Walcheren/Noord-Beveland

Volkstuinvereniging 'Kweeklust'

De vereniging heeft ten doel de belangen van de leden te behartigen en de liefde voor de natuur bij hen op te wekken

Bestedingsdoel

Met de opbrengst hopen we dat de vereniging financieel stabiel blijft, zodat we de contributie voor 2020 niet hoeven te verhogen
Resultaat:€ 87,23