Rabobank Walcheren/Noord-Beveland

Vrouwen van Nu afd. Middelburg

We zijn een afdeling van de landelijke vereniging Vrouwen van Nu. We organiseren middag/avonden voor vrouwen van iedere leeftijd. Er komen sprekers, we organiseren workshops en bezoeken musea.

Bestedingsdoel

Huur locatie, onkosten sprekers, aanschaf materiaal.
Ga naar de website van Vrouwen van Nu afd. Middelburg
Resultaat:€ 70,87