Rabobank Walcheren/Noord-Beveland

Nationale Vereniging de Zonnebloem Vlissingen

Beschrijving vereniging: De vereniging zet zich in voor mensen die door een lichamelijke beperking niet makkelijk zelf de deur uit kunnen, maar toch graag in contact blijven met andere mensen. Dit is voor iedereen vanaf 18 jaar die door ziekte, ouderdom of handicap fysiek beperkt is geraakt. De vereniging zorgt ervoor, dat deze mensen niet in een sociaal isolement geraken en ook geregeld bezoek ontvangen.

Bestedingsdoel

verzorgen van activiteiten voor personen met een fysieke beperking
Resultaat:€ 605,15