Rabobank Walcheren/Noord-Beveland

Seniorenreizen Klein Veere

We organiseren 2 maal per jaar een dagtocht voor ouderen van de kernen Vrouwenpolder, Serooskerke, Gapinge en Veere. Belangrijk is de ontmoeting tussen mensen van de dorpen. Door eenvoud en opstapplaats in de woonkernen richten we ons op mensen met de kleine beurs die niet meer deelnemen aan de reguliere reisaanbieders.

Bestedingsdoel

We proberen de kosten zo laag mogelijk te houden.
Resultaat:€ 256,24